Start Israel 9/12/2013

לא משלמים על אפליקציה? המידע שלכם הוא סחורה.

הצלבת נתוני פייסבוק, מיקום, פרטי מכשיר ותחביבים - כל המידע שהמפתחים רוצים למכור, אתם לא משלמים על האפליקציה שאתם משתמשים בה כעת? אל תמהרו לקרוא לה חינמית!

 

למפתחי אפליקציות יש כמה מודלים עסקיים ליצירת הכנסות מאפליקציות, כשרק אחת מהן היא בקשת תשלום על השימוש באפליקציה או על תוספים. 

לא משלמים על אפליקציה? המידע שלכם הוא סחורה.

אחת האפשרויות היא מכירת המידע על המשתמשים. 
איך הם עושים את זה?
 


הדיווח נשלח בהצלחה
הדיווח לא נשלח בהצלחה, אנא נסה שנית
אנא רשום תגובה...
האם ברצונך לבצע את פעולה
המשך
בטל
האם ברצונך להמשיך בפעולה?
אישור
ביטול